CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM – PERSOANE FIZICE/JURIDICE