LEGISLATIE

  Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 -Administrației publice locale (411,6 KiB, 543 hits)

  Legea nr. 554 din 02.12.2004, contenciosului administrativ (134,6 KiB, 503 hits)

  Legea nr.1 din 11.01.2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere (189,6 KiB, 514 hits)

  Legea nr.18 din 19.02.1991 Legea Fondului Funciar, republicată în 1998 (328,6 KiB, 533 hits)

  Legea nr.148 din 26.07.2000 privind publicitatea înșelătoare (169,5 KiB, 551 hits)

  Legea nr.188 din 8.12.1999 republicată privind statutul funcționarilor publici (267,6 KiB, 531 hits)

  Legea nr.193- 2000 privind clauzele abuzive în contracte (61,4 KiB, 506 hits)

  Legea nr.247 din 2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției precum și unele măsuri adiacente (794,2 KiB, 551 hits)

  Legea nr.544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informații de interes public (180,9 KiB, 523 hits)

  O.G. nr.27 din 30.01.2002 - privind dreptul la petiționare (187,6 KiB, 512 hits)

  O.U.G. nr.209 din 22.12.2005 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul proprietății (227,7 KiB, 504 hits)

  Regulament din 04.08.2005, privind procedura de constituire și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată (532,8 KiB, 509 hits)

  Regulament privind aplicarea legilor proprietății. (578,5 KiB, 521 hits)

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial