Archives for martie 2011
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 24 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 24 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=, privind aprobarea asocierii comunei Sadu ca membru fondator al Asociaţiei „GAL ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA   NR. 25 / 2010 *=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA   NR. 25 / 2010 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind aprobarea documentaţiei tehnico-juridice având ca obiect de ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R EA NR. 26/ 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R EA NR. 26/ 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Sadu – ZonaTocile C ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R E A NR. 27/ 2010 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R E A NR. 27/ 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a terenurilor situate ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 28 / 2010 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 28 / 2010 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei Sadu, î ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 1 / 2011 =*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 1 / 2011 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea  preluării în patrimoniul Comunei Sadu a unei aut ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2/2011 ************* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2/2011 ************************************************** privind aprobarea acoperirii  golurilor temporare de casă ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   NR. 3 / 2011 =*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   NR. 3 / 2011 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatori tehnico-eco ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 4/ 2011 =*=*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 4/ 2011 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea studiului de fezabilitate şi indicatori tehnico-econom ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 5 / 2011 ==================== ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 5 / 2011 ===================================== privind  modificare şi completarea HCL Sadu nr. 64 /2010 privind stabilirea i ...

  Read more
 • JUDETUL SIBIU COMUNA SADU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 6/ 2011 *=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  JUDETUL SIBIU COMUNA SADU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 6/ 2011 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobare completării obiectului de activitate al Societăţii Comercial ...

  Read more
 • JUDETUL SIBIU COMUNA SADU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 7 / 2011 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  JUDETUL SIBIU COMUNA SADU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 7 / 2011 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind ajustare taxei de salubritate în comuna Sadu în anul 2011 Con ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR.   8 / 2011 *=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR.   8 / 2011 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei Sadu, ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 9 / 2011 =*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 9 / 2011 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice în anul ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA nr. 10/2011 *********************** ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA nr. 10/2011 *************************************** privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, al comunei Sadu pe anul ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA nr. 11 / 2011 ********************* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA nr. 11 / 2011 ********************************* privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de execuţie a bugetu ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA NR. 12 / 2011 ===================== ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA NR. 12 / 2011 ============================== privind însuşirea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli , al R.P ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  nr.  13 / 2011 *=*=*=*=*=*=*=**= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  nr.  13 / 2011 *=*=*=*=*=*=*=**=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind atestarea apartenentei  la domeniul privat al comunei Sadu ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T A R Â R E A NR.14 /2011 ===================== ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T A R Â R E A NR.14 /2011 ================================= privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren din comuna Sadu, zona Cu ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 15 / 2011 *=*=*=*=*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 15 / 2011 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-juridice ...

  Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial