Archives for martie 2011
 • R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTARAREA NR. 4 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTARAREA NR. 4 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Sadu p ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 5 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 5 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind complectarea inventarul domeniului  public al comunei Sadu Co ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R EA   NR. 6 / 2010 *=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R EA   NR. 6 / 2010 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind aprobarea întocmirii documentaţiei tehnico-juridice av ...

  Read more
 • R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTARAREA  NR. 7 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTARAREA  NR. 7 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al alREGIEIPUBLICE ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 8 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 8 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind încetarea de drept a mandatului viceprimarului comunei Sadu, DAV ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 9 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 9 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind  constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier în cadrul ...

  Read more
 • R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTĂRÂREA NR. 10 / 2010 ======================== ...

  R O M ÂN I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU HOTĂRÂREA NR. 10 / 2010 ========================= privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a contului de execuţie a bugetului de veni ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 11 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 11 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a ...

  Read more
 • JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 12 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 12 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unor păşuni aflate în ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA nr. 13 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA nr. 13 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea documentaţiei tehnico-juridice având ca obiec ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA NR.14/2010 ************************ ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA NR.14/2010 ********************************* privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Sadu pe 2010 Cons ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA NR. 15/2010 *********************** ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA NR. 15/2010 ********************************* privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli din fondul de rulment al co ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA nr. 16 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA nr. 16 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind instrumentarea proiectului integrat „Modernizare drumur ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 17 / 2010 =*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 17 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=, privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al comunei S ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 18 / 2010 =*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A nr. 18 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=, Privind aprobarea asocierii  Comunei Sadu ca membru asociat în ASOCIAŢIA ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA nr. 19 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTARAREA nr. 19 / 2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind  modificarea si complectarea inventarul domeniului public al comun ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA nr. 20 /2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA nr. 20 /2010 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind  implementarea  Programului -  “Renaşterea satului  romanesc – 10 ca ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 2 1 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 2 1 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind  constatarea încetării de drept a mandatului  de consilier în cadru ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA NR. 2 2 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA NR. 2 2 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=, privind validarea mandatului de consilier în Consiliul local al comune ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA NR. 2 3 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R EA NR. 2 3 / 2 0 1 0 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=, privind alegerea viceprimarului comunei Sadu Consiliul Local al comunei Sadu ...

  Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial