Archives for martie 2011
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R E A N R. 4 0 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R Â R E A N R. 4 0 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind avizarea PUZ pentru terenul înscris în CF nr. 942 ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA N R. 4 1 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*= ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA N R. 4 1 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea încadrării în muncă pe perioadă determ ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA    N R.    4 2 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA    N R.    4 2 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 3 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 3 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea Planului de investiţii pentru com ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 4 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 4 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind participarea comunei Sadu, prin Consiliul L ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 5 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 5 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind delegarea gestiunii serviciului de alimenta ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   4 6 / 2 0 0 8 ********* ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   4 6 / 2 0 0 8 ************************************************* privind constituirea Asociaţiei Sportive „Prejba” Sadu ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  N R.   4 7 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  N R.   4 7 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea devizului general cuprinzând chelt ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 8 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   4 8 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea cofinanţării lucrării „Realizare ...

  Read more
 • ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA N R.    4 9 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMANIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA N R.    4 9 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de ...

  Read more
 • R O M Â N I A J U D E Ţ U L   S I B I U C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O ...

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L   S I B I U C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R ÂREA N R.    5 0 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea ...

  Read more
 • R O M Â N I A J U D E Ţ U L   S I B I U C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O ...

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L   S I B I U C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R ÂREA    N R.    5 1 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind consti ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA    N R.    5 2 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R ÂREA    N R.    5 2 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind îmbunătăţirea publicaţiei locale “Info Sadu” Con ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA N R.    5 3 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA N R.    5 3 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind avizarea PUZ pentru terenul înscris în CF nr. 11665 C ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A 5 4 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A 5 4 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei Sadu, ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 5 5 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA NR. 5 5 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea studiului de fezabilitate al Proiectului pentru ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   5 6 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   5 6 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea cofinanţării investiţiei „Realizare bază ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 1 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=* ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 1 / 2 0 1 0 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al comunei Sadu, ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 2 / 2 0 1 0    ============== ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A NR. 2 / 2 0 1 0    ===================================== privind modificarea  HCL Sadu nr. 71/2009 privind stabilirea impozitelo ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA NR 3 / 2010 ***************************** ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU HOTĂRÂREA NR 3 / 2010 ************************************** privind modificarea HCL nr. 73/2009 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a pl ...

  Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial