Archives for martie 2011
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   2 1 / 2 0 0 8 =*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   2 1 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind acordul de asociere al comunei Sadu cu CON ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU           H O T Ă R Â R E ...

  ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU           H O T Ă R Â R E A    N R.   2 2 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintel ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2 3 / 2 0 0 8 *=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2 3 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al c ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  N R. 2 4 / 2 0 0 8 ************* ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A  N R. 2 4 / 2 0 0 8 ************************************************* privind modificarea Actului Constitutiv şi Statutului Asoc ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   2 5 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   2 5 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind acordarea de pungi cu alimente cu oca ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A   N R.  2 9 / ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A   N R.  2 9 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind avizarea PUZ pentru terenul în ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2 6 / 2 0 0 8 *=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 2 6 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al c ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL SADU H O T Ă R ÂREA N R.   2 7 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL SADU H O T Ă R ÂREA N R.   2 7 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009 C ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA N R. 2 8 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEISADU H O T Ă R ÂREA N R. 2 8 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Sadu ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.   30 - 1 / 2 0 0 8 privind alegerea comisiei de validare     Consiliul Local al c ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R. 31 - 2 / 2 0 0 8 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile local ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.   32 - 3 / 2 0 0 8 privind constituirea Consiliului Local al comunei Sadu Consiliul Local a ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.   32 - 3 / 2 0 0 8 privind constituirea Consiliului Local al comunei Sadu Consiliul Local a ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.   33 - 4 / 2 0 0 8 privind alegerea preşedintelui de şedinţă         ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.   34 - 5 / 2 0 0 8 privind alegerea viceprimarului comunei Sadu         ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU C O N S I L I U L   L O C A L   A L   C O M U N E I   S A D U H O T Ă R Â R E A   N R.  35 - 6 / 2 0 0 8 privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A    N R.    3 ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A    N R.    3 6 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea Regulamentului de org ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 3 7 / 2 0 0 8 *=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 3 7 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al c ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A N R.   3 8 / 2 0 0 8 =*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A N R.   3 8 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comune ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU       H O T Ă R Â R E A N R.  ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU       H O T Ă R Â R E A N R.  3 9 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea documentatiei d ...

  Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial