Archives for martie 2011
 • D I S P .   N R.   21  / 2 0 1 1 privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav”d-lui SIMT ...

  D I S P .   N R.   21  / 2 0 1 1 privind acordarea indemnizaţiei de persoană cu handicap „grav”d-lui SIMTION DUMITRU ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL  SIBIU CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   2 / 2 0 0 8 = ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL  SIBIU CONSILIUL  LOCAL  AL  COMUNEI  SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   2 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuiel ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 / 2 0 0 8 *=*=*= ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind alegerea preşedintelui de şedinţă Consiliul Local al ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   3 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*= ...

  ROMÂNIA JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   3 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind organizarea întâlnirilor, programul audienţelor acordate ce ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    4 / 2 0 0 8 ========= ...

  ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    4 / 2 0 0 8 ===================================== privind modificarea şi completarea HCL Sadu nr. 45/2007 privind st ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A    N R.    5 ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A    N R.    5 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea volumului de masă lemno ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   6 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   6 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea devizului general cu indicatorii t ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A   N R.   8 / 2 0 0 ...

  ROMÂNIA JUDETUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU     H O T Ă R Â R E A   N R.   8 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind încetarea de drept a mandatului viceprimarul ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  9 / 2 0 0 8 =*=*=* ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL  SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  9 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea situaţiilor financiare anuale şi a cont ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 0 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 0 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea devizului general cu indicatorii t ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   1 1 / 2 0 0 8 =*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.   1 1 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind acordul cu privire la contractarea finantar ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 1 2 / 2 0 0 8 =*=*=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 1 2 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea acordării unor tichete cadou angajaţilor ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 3 / 2 0 0 8 =*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 3 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind aprobarea devizului general cu indicatorii t ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 4 / 2 0 0 8 =*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 4 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind desemnarea reprezentanţilor consiliului lo ...

  Read more
 • R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 5 / 2 0 0 8 ===== ...

  R O M Â N I A JUDEŢUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R.  1 5 / 2 0 0 8 ========================================= privind modificarea categoriei funcţionale a unor „drumuri ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 6 / 2 0 0 8 *=* ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.   1 6 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind aprobarea documentaţiei tehnico-juridice având ca ...

  Read more
 •   ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU   H O T Ă R Â R E A   N R. 1 7 / 2 0 0 ...

    ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU   H O T Ă R Â R E A   N R. 1 7 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind completarea HCL Sadu nr. 35/2006 privind ap ...

  Read more
 • R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 1 8 / 2 0 0 8 *=*=*= ...

  R O M A N I A JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A   N R. 1 8 / 2 0 0 8 *=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=* privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al c ...

  Read more
 • ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    1 9 / 2 0 0 8 ======== ...

  ROMÂNIA JUDETUL SIBIU CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    1 9 / 2 0 0 8 ===================================== privind modificarea HCL Sadu nr. 45/2007 privind stabilirea impoz ...

  Read more
 • R O M Â N I A J U D E Ţ U L    S I B I U CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    2 0 ...

  R O M Â N I A J U D E Ţ U L    S I B I U CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SADU H O T Ă R Â R E A    N R.    2 0 / 2 0 0 8 =*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*= privind actualizarea componenţei Com ...

  Read more
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial