...

Read more

...

Read more

Monumentul Eroilor Români din Primul Război Mondial A fost ridicat în amintirea eroilor căzuţi în Primul Război Mondial pe teritoriul comunei Sadu în anul 1916, deshumaţi şi aşezaţi în groapa comună de aici în anul 1925.   ...

Read more

Biserica parohială din lemn Sadu II, cu hramul  Adornirea Maicii Domnului (biserica veche din lemn) Este înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice ca monument istoric de categoria B, cu codul SB-II-m-B-12530, la adresa com. SADU, jud. Sibiu, str. ...

Read more

Biserica parohială Sadu I, cu hramul Adormirea Maicii Domnului (biserica veche din zid şi piatră) Este înscrisă pe Lista Monumentelor Istorice ca monument istoric de categoria A, cu codul SB-II-a-A-12531, la adresa: com. SADU, jud. Sibiu, str. I ...

Read more

...

Read more

...

Read more

...

Read more

...

Read more