INFORMAŢII PUBLICE

  Strategia anuala a achizitiilor publice 2018 (315,9 KiB, 4 hits)

  Programul anual achizitii final 2017 (199,7 KiB, 3 hits)

  Calendarul pietelor si targurilor pentru anul 2018 (1,3 MiB, 34 hits)

  Registrul datoriei Publice - 12.12. 2017 (26,3 KiB, 36 hits)

  Amenajament Pasuni Comuna Sadu (7,4 MiB, 51 hits)

  29.09.2017 - Raport art.33 din Legea Cadru nr. 153 - 2017 privind salarizarea (1,2 MiB, 176 hits)

  Memorandum (91,5 KiB, 134 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 106 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 121 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 162 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 131 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 252 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 172 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 263 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 225 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 222 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 319 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 290 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 277 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 323 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 412 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 511 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 653 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 364 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 651 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.579 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 445 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 419 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 441 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 430 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 446 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 1.023 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 525 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 404 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.289 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 383 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 630 hits)