INFORMAŢII PUBLICE

  29.09.2017 - Raport art.33 din Legea Cadru nr. 153 - 2017 privind salarizarea (1,2 MiB, 53 hits)

  Memorandum (91,5 KiB, 89 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 69 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 83 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 112 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 99 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 189 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 139 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 193 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 171 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 175 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 278 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 253 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 246 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 281 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 377 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 447 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 593 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 337 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 599 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.418 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 409 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 390 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 407 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 402 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 415 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 927 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 468 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 366 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.202 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 356 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 576 hits)