INFORMAŢII PUBLICE

  Angajare Asistent Medical Comunitar (133,9 KiB, 34 hits)

  Situatii financiare 31.03.2018 (997,4 KiB, 34 hits)

  Informare curs organizat in cadrul programului de formare antreprenoriala (963,0 KiB, 55 hits)

  28.03.2018 Raportare art.33 din Legea Cadru nr. 153-2017 privind salarizarea (1,4 MiB, 35 hits)

  Strategia anuala a achizitiilor publice 2018 (315,9 KiB, 96 hits)

  Programul anual achizitii final 2017 (199,7 KiB, 121 hits)

  Calendarul pietelor si targurilor pentru anul 2018 (1,3 MiB, 112 hits)

  Registrul datoriei Publice - 12.12. 2017 (26,3 KiB, 95 hits)

  Amenajament Pasuni Comuna Sadu (7,4 MiB, 132 hits)

  29.09.2017 - Raport art.33 din Legea Cadru nr. 153 - 2017 privind salarizarea (1,2 MiB, 292 hits)

  Memorandum (91,5 KiB, 202 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 157 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 181 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 219 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 184 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 345 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 241 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 347 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 278 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 291 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 383 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 344 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 326 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 379 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 462 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 585 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 735 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 410 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 735 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.854 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 491 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 465 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 487 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 479 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 490 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 1.100 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 597 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 451 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.420 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 432 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 717 hits)