INFORMAŢII PUBLICE

  Memorandum (91,5 KiB, 30 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 22 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 32 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 43 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 52 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 98 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 89 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 117 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 103 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 123 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 216 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 200 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 199 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 225 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 331 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 356 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 518 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 298 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 498 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.110 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 359 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 347 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 360 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 361 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 367 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 725 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 373 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 316 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.050 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 313 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 465 hits)