INFORMAŢII PUBLICE

  Memorandum (91,5 KiB, 61 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 45 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 56 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 75 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 76 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 127 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 116 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 150 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 130 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 153 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 244 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 233 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 226 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 253 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 353 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 405 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 549 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 319 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 550 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.257 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 382 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 367 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 380 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 383 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 392 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 860 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 429 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 342 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.121 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 335 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 523 hits)