INFORMAŢII PUBLICE

  Angajare Asistent Medical Comunitar (133,9 KiB, 17 hits)

  Situatii financiare 31.03.2018 (997,4 KiB, 16 hits)

  Informare curs organizat in cadrul programului de formare antreprenoriala (963,0 KiB, 27 hits)

  28.03.2018 Raportare art.33 din Legea Cadru nr. 153-2017 privind salarizarea (1,4 MiB, 24 hits)

  Strategia anuala a achizitiilor publice 2018 (315,9 KiB, 80 hits)

  Programul anual achizitii final 2017 (199,7 KiB, 86 hits)

  Calendarul pietelor si targurilor pentru anul 2018 (1,3 MiB, 93 hits)

  Registrul datoriei Publice - 12.12. 2017 (26,3 KiB, 80 hits)

  Amenajament Pasuni Comuna Sadu (7,4 MiB, 115 hits)

  29.09.2017 - Raport art.33 din Legea Cadru nr. 153 - 2017 privind salarizarea (1,2 MiB, 270 hits)

  Memorandum (91,5 KiB, 188 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 146 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 170 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 206 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 172 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 325 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 223 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 329 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 265 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 277 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 371 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 333 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 314 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 364 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 449 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 574 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 714 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 400 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 720 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.773 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 481 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 452 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 476 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 465 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 479 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 1.085 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 573 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 439 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.392 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 419 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 699 hits)