INFORMAŢII PUBLICE

  28.03.2018 Raportare art.33 din Legea Cadru nr. 153-2017 privind salarizarea (1,4 MiB, 6 hits)

  Strategia anuala a achizitiilor publice 2018 (315,9 KiB, 50 hits)

  Programul anual achizitii final 2017 (199,7 KiB, 51 hits)

  Calendarul pietelor si targurilor pentru anul 2018 (1,3 MiB, 65 hits)

  Registrul datoriei Publice - 12.12. 2017 (26,3 KiB, 65 hits)

  Amenajament Pasuni Comuna Sadu (7,4 MiB, 88 hits)

  29.09.2017 - Raport art.33 din Legea Cadru nr. 153 - 2017 privind salarizarea (1,2 MiB, 238 hits)

  Memorandum (91,5 KiB, 166 hits)

  Principii ce rezulta din jurisprudenta CEDO (263,8 KiB, 135 hits)

  Situatii financiare 31.03.2017 (322,4 KiB, 152 hits)

  Registru de evidenta a datoriei publice (254,2 KiB, 193 hits)

  Lista Operatii Report feb 2017 (97,0 KiB, 161 hits)

  Lista plati ianuarie 2017 (92,2 KiB, 300 hits)

  Situatii Financiare 31.12.2016 (519,0 KiB, 204 hits)

  Programul anual achizitii 2016 (678,1 KiB, 304 hits)

  Declaratie privind aderarea la valorile fundamentale principiile obiectivele si mecanismul de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2016-2020 (592,3 KiB, 253 hits)

  Contract de delegare a gestiunii serviciului de deszapazire (2,5 MiB, 259 hits)

  Raportul privind activitatea de soluţionare a petiţiilor înregistrate la Primăria comunei Sadu în cursul anului 2015 (512,8 KiB, 350 hits)

  Raportul privind accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public pe anul 2015 (761,5 KiB, 320 hits)

  Raportul de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2015 (757,9 KiB, 300 hits)

  Raportul de informare privind hotărârile adoptate de Consiliul Local al comunei Sadu în anul 2015 (625,0 KiB, 348 hits)

  Anexa_buget.xls (24,0 KiB, 437 hits)

  Raport anual Ocolul Silvic 2014 (1,8 MiB, 553 hits)

  Raport activitate SC GCL SADU SRL (1,7 MiB, 694 hits)

  Indicatori venituri cheltuieli la 31.03.2015 (24,0 KiB, 389 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2014 (2,3 MiB, 692 hits)

  Dispozitia SNA (50,4 KiB, 2.707 hits)

  Raport de activitate al primarului pe anul 2013 (49,7 KiB, 469 hits)

  Raport de INFORMARE PUBLICA pe anul 2013 (188,5 KiB, 441 hits)

  Raport financiar pe anul 2013 (16,5 KiB, 464 hits)

  Organigrama aparatului de specialitate al primarului (403,3 KiB, 451 hits)

  Statul de functii al aparatului de specialitate al primarului (579,8 KiB, 468 hits)

 

 

Materiale propuse pentru dezbateri publice

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.2 consultare publica (587,0 KiB, 1.067 hits)

  Ghidul Solicitantului pentru sM7.6 consultare publica (457,5 KiB, 554 hits)

  PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ GHIDUL SOLICITANTULUI (488,5 KiB, 427 hits)

  Strategia SC APA CANAL Sibiu 2015 (413,3 KiB, 1.355 hits)

  Ghidul solicintantului masura 19 sub masura 19.1 versiunea consultativa (970,5 KiB, 406 hits)

  LEGEA TURISMULUI (202,0 KiB, 672 hits)